Vacature klinisch psycholoog (19u/week)

Wij zoeken een Coördinator opleidingen & expertise om een sterke tandem te vormen met je collega deskundige palliatieve zorg. Als duo zorg je samen voor groei van Pallion vzw en de positionering in de regio Noord-Limburg.

Vacature coördinator profilering & externe relaties (19u/week)

Als Coördinator Profilering & Externe relaties zal jij een impact hebben met jouw vernieuwende ideeën, ervaring en veranderkunde, waarbij de profilering en marketing van onze organisatie en dienstverlening voorop staat.

 

De rol van de thuisverpleegkundige in vroegtijdige zorgplanning

Als thuisverpleegkundige sta je dicht bij de patiënt. Daardoor merk je snel dat hij vragen of verwachtingen heeft of zie je kleine dingen die kunnen helpen om een gesprek aan te gaan. Net daarom speelt de thuis-verpleegkundige zo’n belangrijke rol in vroegtijdige zorgplanning (VZP), want daar gaat het bovenal om communicatie. 

Lees hier het volledige artikel zoals het verscheen in ‘Het Verband’, een tijdschrift van de VBZV.

 • 6 september 2022 Multidisciplinaire Kernopleiding 
 • 15 september 2022 Palliatieve zorg voor kinesitherapeuten
 • 27 september 2022 Spirituele registratie
 • 13 oktober 2022 Aromatherapie
 • 15 oktober 2022 Basisopleiding voor artsen
 • 25 november 2022 Werken op de grens van leven en dood
 • 29 november 2022 Workshopdag voor vrijwilligers

 

Meer info en inschrijven

DE TOEKOMST VAN ROUWZORG

Denk en praat mee tijdens de klankbordgroepen!

Heb jij ideeën of voorstellen over rouw en rouwzorg in onze samenleving? Wil je mee vormgeven aan de rouwzorg van de toekomst? Ga je graag in gesprek met naasten, patiënten, zorgverleners of beleidsmakers?

Wie zoekt het project?

 • Zorgverleners die werken in de (pallatieve) zorg in een ziekenhuis of in de thuiszorg
 • Kankerpatiënten en mensen die recent van kanker genezen zijn
 • Naasten en nabestaanden van kankerpatiënten
 • Beleidsmakers die affiniteit hebben met oncologie, rouwzorg of palliatieve zorg

Klik hier voor meer info!

be-cared

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.