Levenseindevragen bij niet-palliatieve patiënten

Tijdens onze begeleidingen van palliatieve patiënten met een ongeneeslijke ziekte, komen geregeld levenseindevragen naar boven. Onze deskundigen nemen voor ieder verzoek de tijd om de levenseindevraag gehoor te geven en bespreekbaar te maken.
Wij komen echter steeds vaker in aanraking met levenseindevragen van niet-palliatieve patiënten: personen met bijvoorbeeld levensmoeheid, dementie, ondraaglijk psychisch lijden…
Als hulpverlener of arts kan het zeer lastig zijn om met deze vraag op weg te gaan. Waar houd je rekening mee? Hoe spreek ik over dit thema met de persoon in kwestie? Hoe betrek je families, medebewoners, …? De psychologen van Pallion kunnen jou als hulpverlener hierin ondersteunen. Klik hier

Vrijwilliger worden bij Pallion?

Als vrijwilliger bij Pallion vzw kan je echt iets betekenen voor de palliatieve zorg in Limburg! Je wordt betrokken in het uitdragen van palliatieve zorg. Je ondersteunt zorgverleners, patiënten, familie en hun naasten. Pallion zet in op een vrijwilligerswerking waarin je je kan engageren voor zowel niet-patiëntgebonden als patiëntgebonden taken. Benieuwd wat deze vrijwilligerswerking inhoudt? Klik hier.

Vacature Maatschappelijk werker- Sociaal verpleegkundige

Palliatieve zorg en ook Pallion is voortdurend in ontwikkeling. Als medewerker van het team Profilering zal jij een impact hebben met jouw vernieuwende ideeën, ervaring en veranderkunde bij het op de kaart zetten van palliatieve zorg in Limburg.

Ben jij op zoek naar een uitdagende job in palliatieve zorg? Word dan de motor in ons team! Klik hier

 • 13 oktober 2022 Aromatherapie
 • 15 oktober 2022 Basisopleiding voor artsen
 • 8 november 2022 Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg
 • 25 november 2022 Werken op de grens van leven en dood
 • 29 november 2022 Workshopdag voor vrijwilligers
 • 24 januari 2023  Basisopleiding Palliatieve zorg
 • 2 februari 2023 Opleiding Palliatieve Zorg voor kinesitherapeuten

Meer info en inschrijven

DE TOEKOMST VAN ROUWZORG

Denk en praat mee tijdens de klankbordgroepen!

Heb jij ideeën of voorstellen over rouw en rouwzorg in onze samenleving? Wil je mee vormgeven aan de rouwzorg van de toekomst? Ga je graag in gesprek met naasten, patiënten, zorgverleners of beleidsmakers?

Wie zoekt het project?

 • Zorgverleners die werken in de (pallatieve) zorg in een ziekenhuis of in de thuiszorg
 • Kankerpatiënten en mensen die recent van kanker genezen zijn
 • Naasten en nabestaanden van kankerpatiënten
 • Beleidsmakers die affiniteit hebben met oncologie, rouwzorg of palliatieve zorg

Klik hier voor meer info!

be-cared

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.