Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

Palliatieve Zorg Limburg vzw

Met ingang van 1 januari 2022 gaan we verder onder de naam ‘Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw’.

De werking van het voormalige Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw  integreren we in onze palliatieve ondersteuningsequipe (Pallion, Listel vzw). Door het bundelen van onze expertise op verschillende domeinen (thuiszorg en deskundigheidsbevordering), kan er op de meest optimale wijze werk gemaakt worden van het ondersteunen en uitbouwen van een palliatieve zorgcultuur in Limburg.

Achter de schermen vallen de puzzelstukken van deze nieuwe structuur stilaan in mekaar. In de praktijk blijven wij, nu en in de toekomst, het aanspreekpunt voor iedere patiënt, naaste of hulpverlener die geconfronteerd wordt met een palliatieve zorgsituatie. Wij blijven dan ook bereikbaar voor vragen, advies en ondersteuning via ons gekende telefoonnummer.

BE-CARED PROJECT @ UZ GENT

KAN U HELPEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ZORG-OP-MAAT VOOR NAASTEN?

Pallion neemt deel aan het BE-CARED project (2020-2023) en is op zoek naar deelnemers voor het invullen van een vragenlijst. Als naaste kan u deelnemen aan  dit project en zo een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ondersteuning van ernstig zieke oncologische patiënten (in de palliatieve fase) en hun naasten.

Meer informatie over het project kan u terugvinden in de informatiebrochure.

WIL U DEELNEMEN OF HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER EEN VAN DE BEGELEIDENDE ZORGVERLENERS OF GEEF EEN SEINTJE VIA
be-cared@uzgent.be / 09 332 23 56

Klik hier om de affiche van het project te openen

  • 15 februari 2022  Zorg voor eigen spirituele bronnen
  • 8 maart 2022  Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg
  • 31 maart 2022  Maurice is palliatief. En… hoe bespreek ik dat met hem?
  • 21 april 2022  Vrijwilligers in palliatieve zorg
  • 17 mei 2022  Palliatieve urgenties
  • 27 september 2022 Spirituele registratie

Voor inschrijvingen en meer info kan u terecht op de

website van NPZL

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.