Onze aangepaste werking n.a.v. de coronacrisis

We doen er alles aan om de voortzetting van onze dienstverlening en een maximale zorgcontinuïteit te garanderen:

 • ondersteuning voor patiënten (ook afgestemd op COVID-19 patiënten), naasten én hulpverleners
 • telefonische ondersteuning: 011 81 94 74
 • huisbezoeken mogelijk na telefonisch contact
 • spuitaandrijvers beperkt beschikbaar voor noodsituaties

We reiken artsen en zorgverleners enkele zorgvuldig samengestelde flowcharts aan, conform de richtlijnen van pallialine, deze zijn hieronder te downloaden en te printen:

Met Rouwrichting bundelden wij onze expertise met die van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en begeleiden onze (expert) deskundigen of psychologen debriefings, supervisies en intervisies voor zorgverleners, zowel voor teams als voor individuele hulpverleners.

Daarnaast schreven wij ook enkele infofiches uit, specifiek voor:

Lees hier meer over onze aangepaste werking en de overige infofiches die wij ter beschikking stellen.

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

VLAAMS CONGRES 7 OKTOBER 2021: 

Het overkoepelende thema van de dag is ‘onder druk communiceren in palliatieve zorg’, nog steeds brandend actueel en zeer relevant.

In vier lezingen zullen verschillende niveaus van communicatie aan bod komen:

 • de communicatie van de hulpverlener met zichzelf, én met zijn team,
 • de communicatie tussen hulpverleners onderling
 • de communicatie tussen hulpverlener en de patiënt
 • en de communicatie tussen de hulpverlener en de familie van een patiënt

Elk niveau kent zijn eigen moeilijkheden en valkuilen en zal besproken worden door een hulpverlener met de desbetreffende expertise.

Voor verdere info en inschrijvingen klik hier 

BE-CARED PROJECT @ UZ GENT

KAN U HELPEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ZORG-OP-MAAT VOOR NAASTEN?

Pallion neemt deel aan het BE-CARED project (2020-2023) en is op zoek naar deelnemers voor het invullen van een vragenlijst. Als naaste kan u deelnemen aan  dit project en zo een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ondersteuning van ernstig zieke oncologische patiënten (in de palliatieve fase) en hun naasten.

Meer informatie over het project kan u terugvinden in de informatiebrochure.

WIL U DEELNEMEN OF HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER EEN VAN DE BEGELEIDENDE ZORGVERLENERS OF GEEF EEN SEINTJE VIA
be-cared@uzgent.be / 09 332 23 56

Klik hier om de affiche van het project te openen

 • 25 september 2021 Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties
 • 7 oktober 2021 Vlaams Congres: Onder druk communiceren in palliatieve zorg
 • 28 oktober 2021 Medisch Begeleid Sterven
 • 16 november 2021 PALD
 • 23 november 2021 Terminale en Rouwzorg
 • 23 november 2021 Onrust aan het sterfbed
 • 30 november 2021 Spirituele registratie

Voor inschrijvingen en meer info kan u terecht op de 

website van NPZL

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.