Onze aangepaste werking n.a.v. de coronacrisis

We doen er alles aan om de voortzetting van onze dienstverlening en een maximale zorgcontinuïteit te garanderen:

 • ondersteuning voor patiënten (ook afgestemd op COVID-19 patiënten), naasten én hulpverleners
 • telefonische ondersteuning: 011 81 94 74
 • huisbezoeken mogelijk na telefonisch contact
 • spuitaandrijvers beperkt beschikbaar voor noodsituaties

We reiken artsen en zorgverleners enkele zorgvuldig samengestelde flowcharts aan, conform de richtlijnen van pallialine, deze zijn hieronder te downloaden en te printen:

Met Rouwrichting bundelden wij onze expertise met die van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en begeleiden onze (expert) deskundigen of psychologen debriefings, supervisies en intervisies voor zorgverleners, zowel voor teams als voor individuele hulpverleners.

Daarnaast schreven wij ook enkele infofiches uit, specifiek voor:

Lees hier meer over onze aangepaste werking en de overige infofiches die wij ter beschikking stellen.

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

Informatiepakket voor alle woonzorgcentra

Pallion is referent en expert in palliatieve thuiszorg. Deze expertise wensen we in de toekomst (nog) meer tot bij de bewoners in woonzorgcentra te brengen. Zo willen we mee zorg dragen voor de kwaliteit van leven en sterven van iedere palliatieve bewoner.

Het infopakket dat de komende tijd aan alle Limburgse wzc bezorgd wordt, bevat informatiekaartjes waarin onze organisatie beknopt verduidelijkt wordt. We beogen dat deze aangewend worden bij bewoners en hun familie voor wie palliatieve zorg een wezenlijk verschil kan maken.

Daarnaast wensen we ook iedere medewerker van het wzc te ondersteunen met deskundig advies in zijn of haar zorg voor palliatieve bewoners. Daarom voegen we ook een aantal uitgebreide folders toe die verspreid kunnen worden onder de verpleegposten. Zo hopen we bij alle medewerkers een totaalbeeld te schetsen van wat Pallion kan betekenen; van patiëntenbegeleidingen tot ondersteuning bij verlieservaringen en deskundigheidsbevordering van hulpverleners.

 

Wist je dat onze folder hier ook digitaal te downloaden is?

BE-CARED PROJECT @ UZ GENT

KAN U HELPEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ZORG-OP-MAAT VOOR NAASTEN?

Pallion neemt deel aan het BE-CARED project (2020-2023) en is op zoek naar deelnemers voor het invullen van een vragenlijst. Als naaste kan u deelnemen aan  dit project en zo een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ondersteuning van ernstig zieke oncologische patiënten (in de palliatieve fase) en hun naasten.

Meer informatie over het project kan u terugvinden in de informatiebrochure.

WIL U DEELNEMEN OF HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER EEN VAN DE BEGELEIDENDE ZORGVERLENERS OF GEEF EEN SEINTJE VIA
be-cared@uzgent.be / 09 332 23 56

Klik hier om de affiche van het project te openen

 • 7 september 2021 Multidisciplinaire Kernopleiding
 • 9 september 2021 Opleiding Palliatieve Zorg voor Thuisverpleegkundigen
 • 14 september 2021 Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesitherapeuten
 • 16 september 2021 Sterfstijlen
 • 25 september 2021 Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen in palliatieve situaties
 • 7 oktober 2021 Vlaams Congres: Onder druk communiceren in palliatieve zorg
 • 28 oktober 2021 Medisch Begeleid Sterven
 • 16 november 2021 PALD
 • 23 november 2021 Terminale en Rouwzorg
 • 23 november 2021 Onrust aan het sterfbed
 • 30 november 2021 Spirituele registratie

 

Voor inschrijvingen en meer info kan u terecht op de 

 

website van NPZL

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.