Vacatures

Heb jij kennis van de welzijns- en gezondheidssector en ben je op zoek naar een uitdagende job in de palliatieve zorg? Dan is Coördinator opleidingen en expertise misschien iets voor jou! Als duo met je collega uit het zorgteam zorg je voor groei van Pallion vzw en de positionering in de regio Noord-Limburg.

Als coördinator profilering en externe relaties zal jij een impact hebben met jouw vernieuwende ideeën, ervaring en veranderkunde, waarbij de profilering en marketing van onze organisatie en dienstverlening voorop staat.

Als deskundige palliatieve zorg werk je nauw samen met collega verpleegkundigen/deskundigen en sta je in voor een optimale zorg voor patiënt, naasten en betrokken hulpverleners.

  • 12 juli 2022 Aandachtstraining GEANNULEERD!
  • 6 september 2022 Multidisciplinaire Kernopleiding Palliatieve Zorg
  • 15 september 2022 Palliatieve zorg voor kinesitherapeuten
  • 27 september 2022 Spirituele registratie
  • 15 oktober 2022 Basisopleiding palliatieve zorg voor artsen
  • 25 november 2022 Werken op de grens van leven en dood
  • 29 november 2022 Complementaire zorg voor vrijwilligers

Meer info en inschrijvingen

BE-CARED PROJECT @ UZ GENT

KAN U HELPEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ZORG-OP-MAAT VOOR NAASTEN?

Pallion neemt deel aan het BE-CARED project (2020-2023) en is op zoek naar deelnemers voor het invullen van een vragenlijst. Als naaste kan u deelnemen aan  dit project en zo een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ondersteuning van ernstig zieke oncologische patiënten (in de palliatieve fase) en hun naasten.

Meer informatie over het project kan u terugvinden in de informatiebrochure.

WIL U DEELNEMEN OF HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER EEN VAN DE BEGELEIDENDE ZORGVERLENERS OF GEEF EEN SEINTJE VIA
be-cared@uzgent.be / 09 332 23 56

Klik hier om de affiche van het project te openen

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.