Onze aangepaste werking n.a.v. de coronacrisis

We doen er alles aan om de voortzetting van onze dienstverlening en een maximale zorgcontinuïteit te garanderen:

 • ondersteuning voor patiënten (ook afgestemd op COVID-19 patiënten), naasten én hulpverleners
 • telefonische ondersteuning: 011 81 94 74
 • huisbezoeken mogelijk na telefonisch contact
 • spuitaandrijvers beperkt beschikbaar voor noodsituaties

We reiken artsen en zorgverleners enkele zorgvuldig samengestelde flowcharts aan, conform de richtlijnen van pallialine, deze zijn hieronder te downloaden en te printen:

Met Rouwrichting bundelden wij onze expertise met die van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg en begeleiden onze (expert) deskundigen of psychologen debriefings, supervisies en intervisies voor zorgverleners, zowel voor teams als voor individuele hulpverleners.

Daarnaast schreven wij ook enkele infofiches uit, specifiek voor:

Lees hier meer over onze aangepaste werking en de overige infofiches die wij ter beschikking stellen.

Palliatieve thuiszorg

Pallion is een herkenningspunt voor iedereen, van patiënt tot naaste omgeving tot hulpverlener, die betrokken is bij een palliatieve zorgsituatie in Limburg. Een equipe van deskundigen staat in voor de ondersteuning aan huis of bij een thuisvervangende situatie zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor mensen met een (mentale) beperking. Pallion neemt, uit respect voor de reeds bestaande vertrouwensrelatie, de rol van de vertrouwde hulpverlener(s) niet over, maar tracht samen met hen de levenskwaliteit tijdens de laatste levensfase te bevorderen. Samen met de patiënt en zijn omgeving gaan we op weg en trachten we ruimte en kracht te creëren voor datgene wat nodig is om thuis te kunnen overlijden.

lees meer

Begeleiding

Iedere situatie is uniek. Elke begeleiding start vanuit de identiteit van de patiënt. De ondersteuning stemmen we af op zijn wensen, noden en bezorgdheden. Onze aandacht gaat naar lichamelijke, psycho-emotionele, spirituele en sociale zorg, de vier basispijlers van palliatieve zorg.

lees meer

PALLION in HBVL

Dr. Jan Stulens, equipe-arts bij Pallion en bestuurslid van NPZL, legt in ‘Het zorgrapport’ verhelderend uit dat palliatieve zorg zeker niet gelijk staat aan terminale zorg. Daarnaast geeft hij aan hoe je het best kan omgaan met ‘Vroegtijdige Zorgplanning‘.


Lees hier het volledige artikel

BE-CARED PROJECT @ UZ GENT

KAN U HELPEN BIJ HET ONTWIKKELEN VAN ZORG-OP-MAAT VOOR NAASTEN?

Pallion neemt deel aan het BE-CARED project (2020-2023) en is op zoek naar deelnemers voor het invullen van een vragenlijst. Als naaste kan u deelnemen aan  dit project en zo een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de ondersteuning van ernstig zieke oncologische patiënten (in de palliatieve fase) en hun naasten.

Meer informatie over het project kan u terugvinden in de informatiebrochure.

WIL U DEELNEMEN OF HEEFT U VRAGEN? CONTACTEER EEN VAN DE BEGELEIDENDE ZORGVERLENERS OF GEEF EEN SEINTJE VIA
be-cared@uzgent.be / 09 332 23 56

Klik hier om de affiche van het project te openen

 • 20 april 2021 Multidisciplinaire kernopleiding Palliatieve Zorg
 • 18 mei 2021 Avondsymposium: Hoe leven geven aan een leven dat eindigt
 • 3 juni 2021 Het “gewone” sterven – nog doodgewoon? VERPLAATST van 28/01 naar 03/06
 • 8 juni 2021 Zorg voor eigen spirituele bronnen
 • 10 juni 2021 Aromatherapie
 • 7 oktober 2021 17de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
 • Meer info en  aankomende vormingen vindt u op de website van NPZL

De 4 cirkels staan voor de 4 pijlers van de palliatieve zorg. Ze verschillen in grootte omdat, afhankelijk van de situatie van de patiënt, de ene pijler meer aanwezig zal zijn dan de andere.


De figuur van de 4 cirkels weerspiegelt ook een kei in het water die de rimpels telkens verder laat uitdeinen. Het palliatief gedachtengoed wordt steeds verder uitgedragen.


De cirkels, die mekaar net raken, vormen ook een pad van keien in het water. Pallion legt het pad open voor de patiënt om de oversteek te maken.


En tot slot zijn het de cirkels van het leven: niet allemaal mooi rond, maar wel verweven met elkaar.