Algemene informatie

Wanneer de hoop op genezing plaats maakt voor de hoop op een waardig levenseinde, kan palliatieve zorg de patiënt en zijn naasten hierin ondersteunen.    Palliatieve zorg is een totaalzorg die vertrekt vanuit een interdisciplinair en pluralistisch samenwerkingsmodel.

De zorgverleners streven er naar een zo optimaal mogelijke en continue levenskwaliteit te bieden, ook als het einde onafwendbaar is. Palliatieve zorg is een benadering die niet langer focust op genezing, maar zeker ook niet gezien mag worden als opgeven. Door de ondersteuning af te stemmen op de noden en de verlangens van de patiënt en zijn naasten, kan er nog zoveel waardigheid toegevoegd worden aan zijn laatste levensfase. Die ondersteuning is gericht op het verlichten van lijden door een vroegtijdige signalering en zorgvuldige behandeling. Maar er wordt minstens even veel aandacht geschonken aan de emotionele en spirituele beleving van de patiënt en zijn omgeving.

Palliatieve zorg is zoeken naar een nieuw evenwicht. Een evenwicht waarbij de efficiëntie van de medische zorg in harmonie moet worden gebracht met levensbeschouwelijke zingeving. En enkel bij het precies aanvoelen en afstemmen van beide aspecten, zal de patiënt een rust ervaren om zijn laatste levensfase aan te vangen. Palliatieve zorg gaat om het toevoegen van leven aan de dagen in plaats van dagen toevoegen aan het leven.