Formulieren

*Attest voor artsen

Om een dossier palliatieve zorg op te starten is een doktersattest vereist. U kan hier een blanco exemplaar downloaden.

*Palliatief forfait aanvragen

Om recht te hebben op het ‘palliatief forfait’ moet een patiënt het ‘palliatief statuut’ hebben. De huisarts gaat, in overleg met de patiënt en zijn familie, na of de patiënt hiervoor in aanmerking komt via het formulier ‘Medische kennisgeving’.

*algemene folder Pallion 

U kan onze digitale folder hier downloaden