Deskundigheidsbevordering

De deskundigen palliatieve zorg zijn verpleegkundigen die opgeleid worden in het specifieke domein van palliatieve zorg. Dit gebeurt door de equipe-artsen, psychologen en expert-deskundigen met jarenlange ervaring. Hun opleiding betreft het hele domein van palliatieve zorg: de medisch-technische aspecten, sociale, psychologische en existentiële facetten. Het geheel van kennis en kunde is gebaseerd op EBM (Evidence-Based Medicine) en de jarenlange expertise vanuit het Verenigd Koninkrijk waar palliatieve zorg een medische specialiteit is.

Onze bronnen zijn Palliatieve Zorg Vlaanderen als expertise-centrum in Vlaanderen met de richtlijnen (pallialine.be), onze Noorderburen (pallialine.nl), het Verenigd Koninkrijk (Gold Standards Framework) en de diverse Europese congressen (EAPC) en opleidingstrajecten.

Niet enkel de basisopleiding maar ook het volgen van het postgraduaat palliatieve zorg (PXL Hasselt) is onze doelstelling.

Ook ethische aspecten en het zorgvuldig omgaan met ons huidig landschap betreffende levenseindezorg krijgt de nodige aandacht.

De opleiding tot deskundige palliatieve zorg neemt doorgaans 1 à 2 jaar in beslag. Ze worden continu bijgeschoold a.d.h.v. wekelijkse overlegmomenten, stages en cursussen. De tweemaandelijkse intervisie helpt hen te reflecteren over hun eigen functioneren om zodoende voldoende emotioneel beschikbaar te blijven voor patiënt, familie en hulpverlener.

Vorming

Ook onze collega’s van NPZL zetten in op het bevorderen van de deskundigheid inzake palliatieve zorg door het organiseren van vorming, training en opleiding aan alle betrokken hulpverleners, vrijwilligers en anderen. Pallion is vaak te gast als spreker op deze vormingen. Voor de aanvraag van een vorming op maat, of het volledige overzicht van geplande vormingen en opleidingen, verwijzen we graag naar de website van NPZL.