Psychologische en spirituele noden

Wanneer een patiënt te horen krijgt dat hij ongeneeslijk ziek is, staat zijn wereld plots stil. Hij wordt geraakt in het diepst van zijn mens-zijn. Niets is nog vanzelfsprekend, niets zal nog zijn hoe het was. Hij wordt overdonderd door een storm van emoties. Angst voor controleverlies, lichamelijke achteruitgang, het afscheid… Vragen en onzekerheden worden uitgesproken, wensen worden gehoord, de balans van het leven wordt opgemaakt. De deskundigen van Pallion maken tijd om deze gesprekken aan te gaan en te begeleiden, en zo vragen en angsten bespreekbaar te maken en verbindend aanwezig te zijn voor de patiënt en hun naasten.

Soms schieten woorden te kort. Daarom stelde Pallion als aanvulling op de (medische en psychische) ondersteuning een inspiratiekoffer samen die een aantal zorgvormen bevat die de patiënt lichamelijk en emotioneel ondersteunen. 

Lees meer over de inspiratiekoffer