Steun ons

Om kwaliteitsvolle palliatieve zorgverlening te kunnen bieden, zijn wij steeds meer aangewezen op giften die wij mogen ontvangen van organisaties, instanties en particulieren. Het aantal begeleidingen neemt immers alsmaar toe, wat resulteert in een uitgebreider takenpakket en een hogere werkingskost. De financiering van de Vlaamse Overheid kan deze groei echter niet altijd volgen, subsidies stagneren en dit is financieel voelbaar in onze organisatie. Wekelijks hebben we ruim 200 telefonische contacten met hulpverleners, patiënten en familie. Wat zich vertaalt in meer dan 600 begeleidingen per jaar.

Draag jij of jouw organisatie Pallion een warm hart toe? Of heb je als patiënt of naaste omgeving zelf troost en ondersteuning gevonden bij onze dienst? Willen jullie dezelfde warmte schenken aan andere gezinnen? Dan kunnen jullie ons op verschillende manieren verder helpen.

Als particulier kan je ons steunen door een gift te doen op ons rekeningnummer BE74 7350 1095 3207 (Pallion – Palliatieve Zorg Limburg vzw – Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt, met als mededeling ‘gift’). Vanaf €40 verkrijg je hiervoor een fiscaal attest.

Het is ook mogelijk een permanente opdracht te laten lopen. Door maandelijks een voor u haalbaar bedrag (b.v. 3,34 euro = 40,08 euro op jaarbasis) te storten op ons rekeningnummer BE74 7350 1095 3207, kunnen wij zorgen voor continuïteit in onze werking. Voor u een kleine daad, voor ons een hemelsbreed verschil want zo kan Pallion gezinnen blijven ondersteunen in een ontzettend moeilijke periode.

Organisaties of instanties kunnen op verschillende manieren onze werking stimuleren. Ten eerste is het mogelijk om op geregelde tijdstippen een bijdrage te leveren. Ten tweede kan er een concreet project financieel ondersteund worden. En tot slot is het ook steeds waardevol om werkingsmateriaal zoals onder andere papierwaren, kindermaterialen of hard- en software aan te leveren. Als je in de mogelijkheid bent om Pallion te steunen, neem dan contact op via info@pallion.be.

Met dank aan