Onderscheid palliatieve sedatie en euthanasie

Bij palliatieve sedatie wordt de bewustzijnsverlaging doelgericht nagestreefd door het toedienen van specifieke sedativa. Deze medische handeling moet als een symptoomcontrole aanzien worden bij moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid of benauwdheid tijdens de laatste levensdagen.

Wanneer de sedatie voort gezet wordt tot aan het overlijden spreken we van een continue sedatie. Bij een diepe sedatie reageert de patiënt vaak niet meer op aanrakingen of aansprekingen. Bij een lichte sedatie is de patiënt rustig en is hij soms nog in staat om de ogen te openen en/of te bewegen. Palliatieve sedatie is comfortzorg en niet bedoeld om het overlijden te bespoedigen, in tegensteling tot euthanasie, waarbij de arts, op uitdrukkelijk verzoek van de wilsbekwame patiënt, zijn leven actief zal beëindigen.

Hierbij dienen zowel de arts als de patiënt aan bepaalde voorwaarden te voldoen en moet de wettelijke procedure nageleefd worden.