Wij zetten graag concreet even de maatregelen op een rijtje en lichten toe hoe onze werking er heden uitziet.

Zorgverlener, je was, bent en blijft bijzonder. Motiverende en inspirerende gedachten voor iedere zorgverlener.

Jouw wereld in tijden van corona. Met deze handvaten trachten we te voelen wat er in jou en de mensen rondom jou leeft en geven we enkele gedachten over wat jou en je omgeving hierin mogelijk kan helpen.

Het zwaarste stuk uit mijn leven, sta ik nu alleen? Een pakkende informatieve brochure voor palliatieve patiënten, besmet met het coronavirus.

Woonzorgcentra, wij zijn er voor jullie! We geven in deze infobrochure mee hoe wij jullie kunnen ondersteunen in deze uitdagende tijden.

Geïsoleerd maar niet alleen. Wat kan pallion betekenen voor instellingen voor personen met een beperking?

 

Pallion reikt u, als arts en zorgverlener, graag enkele flowcharts en aanvullende richtlijnen aan conform de richtlijnen van www.pallialine.be

Indien u de richtlijnen wenst te ontvangen kan u deze aanvragen via info@pallion.be of telefonisch op het nummer 011 81 94 74. Het team stelde zorgvuldig volgende documenten samen:

• flowchart ‘Goede Palliatieve en Terminale Zorg in Covid-19 tijden’, the final four
• flowchart palliatieve sedatie ‘Algoritme inductie sedatie’, beslissing opname bij mogelijk COVID-pos voor bewoners WZC
• flowchart als hulp bij beslissing tot opname WZC bewoner met vermoeden van COVID-pos, clinical frailty scale (CFS)
• werkformulier spuitaandrijver
• alternatieven in geval er geen spuitaandrijver ter beschikking is
• alternatieven indien de beschikbaarheid van medicatie in het gedrang komt

Pallion wil graag alle sponsors en gulle gevers oprecht bedanken, van particulieren tot lokale handelaars tot organisaties! De afgelopen maanden mochten wij talloze beschermingsmaterialen en –producten ontvangen. Dankzij jullie waardevolle giften konden wij ons maximaal blijven inzetten om continuïteit te geven aan de ondersteuning van de palliatieve patiënt, zijn naasten en hulpverleners. Bedankt!