Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Pallion . Palliatieve thuiszorg equipe in Limburg ondersteunt patiënten en zijn naasten in de vorm van spirituele ondersteuning

Dit betekent dat palliatieve zorg:

• verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen
• het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces
• de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen
• de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert
• een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood
• een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces
• gebruik maakt van een teamaanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families, inclusief rouwverwerking (indien nodig)
• waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden
• vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen

Palliatieve zorg is zoeken naar een nieuw evenwicht. Een evenwicht waarbij de efficiëntie van de medische zorg in harmonie moet worden gebracht met levensbeschouwelijke visies. En enkel bij het precies aanvoelen en afstemmen van beide aspecten, zal de patiënt vertrouwen en rust ervaren om zijn laatste levensfase door te maken.

Pallion. palliatieve zorg is toevoegen van leven aan de dagen-algemene info