Pijn en andere klachten

Pijn en andere lichamelijke klachten kunnen erg overheersend zijn voor de patiënt. Met deskundigheid en goede zorg kunnen veel klachten verlicht of verholpen worden. De deskundigen palliatieve zorg nemen een complementaire en adviserende rol op inzake pijn- en symptoombestrijding. Door middel van telefonisch overleg enerzijds trachten ze de vertrouwde hulpverleners van de patiënt bij te staan. Daarnaast brengen de deskundigen ook huisbezoeken, al dan niet samen met de betrokken hulpverleners, om een inschatting te maken van de pijn of andere klachten en/of om verpleegtechnische ondersteuning te bieden bij bijvoorbeeld het opstarten van een spuitaandrijver in de terminale fase. Zijzelf kunnen steeds beroep doen op de expertise van twee vaste equipe-artsen binnen de organisatie. De huisarts blijft echter eindverantwoordelijke in de begeleiding van de patiënt.

Lees meer over de spuitaandrijver