Verlieservaring

Je hebt iemand dierbaar verloren. De wereld zoals je die kende, verandert na een verlies. Herinneringen worden verleden en de toekomst brengt een groot gemis. Voor de nabestaanden start een moeilijke en verwarrende periode. Daarom is rouwzorg ook een belangrijk onderdeel binnen palliatieve zorg. Het rouwproces kent geen standaard verloop en is voor iedereen anders. Rouwen begint ook niet noodzakelijk na het overlijden, maar kan al starten na het horen van een slechte prognose. Als patiënt krijg je te maken met verlies van sociale contacten, intimiteit, zelfstandigheid… Ook als partner en/of omgeving verlies je voor het overlijden reeds heel wat; tijd voor eigen hobby’s, sociale contacten, seksualiteit e.a. Pallion gaat tijdens het palliatief proces op zoek naar wat één ieder hierin nodig heeft.

Na het overlijden van de patiënt, brengt de deskundige van Pallion die de familie begeleid heeft, een afrondingsbezoek. Er wordt dan gesproken over de impact van het verlies en de noden die de nabestaanden hierin voelen. Vaak lukt het om op eigen kracht en met ondersteuning van de naaste omgeving het verlies een plaats te geven. Maar indien nodig of gewenst, kan de deskundige, in overleg met de huisarts, een doorverwijzing naar een rouwtherapeut of andere professionele hulp voorstellen.

Gedicht bij pagina rouw