Bijzonder samenwerkingsverband met volgende partners:

Pallion .Palliatieve thuiszorg equipe in Limburg werkt nauw samen met Netwerk Palliatieve Zorg Limburg( NPZL)

Pallion heeft een bijzonder samenwerkingsverband met het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw, kortweg NPZL. Zij worden door de overheid gesubsidieerd om palliatieve zorg in Limburg verder uit te bouwen en te bevorderen. Zij zorgen voor sensibilisatie door het informeren van de bevolking over de beschikbare mogelijkheden inzake palliatieve zorg.

Daarnaast verbinden zij verschillende organisaties en diensten met een rol in palliatieve zorg. Thuiszorgorganisaties, ziekenhuizen, vzw’s palliatieve zorg, vrijwilligersorganisaties en residentiële instellingen worden gestimuleerd om samen te werken met het oog op de best mogelijke palliatieve zorg voor de patiënt. Zij bevorderen de deskundigheid inzake palliatieve zorg van artsen, verpleegkundigen, psychologen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers, paramedici, vrijwilligers en andere betrokkenen door het aanbieden van vorming, training en opleiding.

En tot slot dragen ze bij aan de uitbouw van het vrijwilligerswerk in palliatieve zorg.

Enkele malen per jaar zenden ze een nieuwsbrief uit waarin ze recente ontwikkelingen in het werkveld aanhalen en belangrijke interne en externe activiteiten delen. Pallion draagt met een inhoudelijke of medisch-gerelateerde tekst bij aan deze nieuwsbrief.

 Zowel voor het inschrijven op de nieuwsbrief als voor meer informatie kan je terecht op de website www.npzl.be.

PZV_Samen met_horizontaal_Kleur

Pallion is lid van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, een overkoepelende organisatie voor de verschillende organisaties in Vlaanderen die zich inspannen om palliatieve zorg te verlenen of te ondersteunen. Voor meer info kan u terecht op de website www.palliatievezorgvlaanderen.be