Uitleen spuitaandrijver

Pallion is geen uitleendienst voor spuitaandrijvers, maar beschikt zelf wel over een aantal exemplaren. Deze kunnen in noodsituaties ter beschikking gesteld worden voor onze patiënten om de wachttijd voor een spuitaandrijver te overbruggen.

Voor het uitlenen van een spuitaandrijver kan je terecht bij:

Het Wit-Gele Kruis Limburg (Ook wanneer je als patiënt niet in zorg bent bij hen)
Welzijnscampus 25
3600 Genk
089 30 08 80

De Voorzorg
Capucienenstraat 10
3500 Hasselt
011 24 99 11

VP+
Roeselstraat 5
3511 Kuringen
011 26 51 24

In de terminale fase is het aangewezen dat de spuitaandrijver tijdig in huis gehaald wordt. Zo vermijd je problemen met beschikbaarheid, heeft de hulpverlener de kans om het gebruik ervan onder de knie te krijgen en is er meer ruimte voor de fysieke en emotionele moeilijkheden van de terminale patiënt. De huisarts blijft de meest aangewezen persoon om in te schatten wanneer een spuitaandrijver van toepassing is.

Wil je als verpleegkundige het gebruik van een spuitaandrijver onder de knie krijgen, kan je Pallion hier steeds over raadplegen.