Vacatures

UITBREIDINGSVACATURE VERPLEEGKUNDIGE A1/DESKUNDIGE palliatieve zorg PALLION (van LISTEL vzw) – 32 uren/week

Ben jij op zoek naar een job in de palliatieve thuiszorg?

Word dan deskundige in ons team!
Onze dienst Pallion, de Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van LISTEL vzw, ligt gevestigd in het Provinciehuis te Hasselt, maar biedt ondersteuning over de hele provincie. We bestaan uit een equipe van twee equipeartsen, twee algemeen coördinatoren, twee psychologen, een netwerker, vier administratieve mdewerkers en negen verpleegkundigen/deskundigen.
Pallion begeleidt jaarlijks meer dan 600 patiënten in hun thuissituatie of thuisvervangende milieus. De belangrijkste taken van de deskundige zijn het begeleiden van de patiënt en zijn directe omgeving, het ondersteunen van de betrokken hulpverleners en coördineren van de zorg. Voor onze multidisciplinaire begeleidingsequipe zijn we op zoek naar een

Geëngageerde en gemotiveerde verpleegkundige

Als verpleegkundige/deskundige in palliatieve zorg in de multidisciplinaire begeleidingsequipe

• zorg je mee voor de intake, de ondersteuning en follow- up van palliatieve patiënten en hun omgeving
• leg je huisbezoeken af
• geef je ondersteuning aan artsen en hulpverleners
• neem je deel aan zorgoverleggen
• ben je aanspreekpunt voor alle betrokkenen
• kun je adviezen geven inzake comfortzorg, pijn- en symptoomcontrole, psychosociale ondersteuning, uitklaring levenseindevragen…, praktische hulp zoals ondersteuning bij plaatsen spuitaandrijver,…, informatie rond complementaire zorg
• neem je de 24u permanentie mee op in een beurtrol
• deel je kennis en expertise via vorming en intervisie
• ga je op administratief vlak efficiënt en nauwkeurig te werk
• neem je initiatieven om Pallion naambekendheid te geven
• kan je de kwaliteiten van Pallion naar externen uitdragen
Ondersteuning bied je tijdens huisbezoeken en telefonische contacten die wekelijks in team worden besproken.
Onze missie: Pallion wil de levenskwaliteit van de palliatieve patiënt die thuis of in een thuisvervangend milieu verblijft optimaliseren. We geven daarbij aandacht aan zowel fysieke, psychische, sociale en spirituele aspecten van het leven en sterven.

Wij verwachten dat jij:

• in het bezit bent van een diploma bachelor verpleegkundige
• ervaring hebt in palliatieve zorg en/of thuiszorg (sterk aanbevolen)
• beschikt over goede communicatieve vaardigheden en correcte houding ten aanzien van patiënt, familie en hulpverleners
• een bijzondere interesse hebt in farmacie
• zelfstandig kan werken binnen de veiligheid van een team
• strikt kan omgaan met het beroepsgeheim en deontologie
• respect kan opbrengen voor verschillende visies
• rust kan brengen in crisissituaties
• stress op een constructieve manier weet te hanteren
• over een basiskennis van microsoft beschikt
• in overleg kan treden met een behandelend arts en adviezen kan formuleren
• meedraait in een permanentiesysteem, waardoor occasioneel weekend- en avondwerk
• kan nadenken over eigen handelen en communiceren

Aanbod:

• een organisatie met een enthousiast en gedreven team
• intern krijg je de nodige begeleiding en opleiding bij je opstart
• contract onbepaalde duur (32 uur/week)
• een aanvangsbegeleiding van minimum 3 maanden – maximum 6 maanden, waarop een tijdelijk addendum bovenop het contract onbepaalde duur wordt opgemaakt 38 uren /week
• verloning volgens de baremaschalen PC 330.110 met bijkomende premie voor de permanenties.
• bijscholingskansen
• wettelijke verplaatsingsvergoeding (over eigen wagen beschikken is noodzakelijk)
• maaltijdcheques

Hoe solliciteren?

Overtuig ons van je capaciteiten en stuur jouw motivatiebrief en CV naar heidi.jans@pallion.be


Wij verwachten deze vóór 27 juli 2020.
Vragen?
Kristine Jacobs en/of Linda Symons – algemeen coördinatoren
Heidi Jans – verantwoordelijke personeelsadministratie
011/81 94 74
Pallion vzw van LISTEL
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Indien u niet geselecteerd bent, wordt uw sollicitatie gedurende 1 jaar opgenomen in onze wervingsreserve. Indien u niet wenst opgenomen te worden in onze wervingsreserve of indien u in de loop van het komende jaar uit onze wervingsreserve geschrapt wenst te worden, willen wij u vragen ons hierover te informeren.